میله مته رشته ای

  • Drill pipe Threaded rod

    میله رشته ای لوله مته

    میله های مته مخروطی عمدتا در سوراخ انفجار حفاری ، سوراخ محافظ ، تقویت کوه ، لنگر انداختن و سایر سوراخ های مهندسی در معادن ، معادن ، راه های عالی ، راه آهن و غیره استفاده می شود. این دارای یک عمر مفید طولانی است. به تنش خمش زیاد ، انتقال انرژی کوبه ای از مته سنگ به حفاری و سپس به داخل سنگ.
  • Thread rods

    میله های نخ

    میله های مته نخ عمدتا در سوراخ انفجار حفاری ، سوراخ محافظ ، آرماتور کوه ، لنگر انداختن و سایر حفره های مهندسی در معادن ، معادن ، راه های عالی ، راه آهن و غیره استفاده می شود.